HEALTH & FITNESS PERSONALNI STUDIO

 

Potpuno personalizovani pristup
vašem zdravlju

FIT IN studio Marka Dimitrijevića predstavlja nov koncept menjanja životnog stila svakog vežbača, ili
unapređenje postojećeg kako bi poboljšali zdravstveno stanje do mogućeg maksimuma, prvenstveno
bazirajući se na svim pregledima koji se obavljaju pre početka vežbanja sa nama, a dati rezultati nam
omogućuju da sa tačnim parametrima prilagotimo trening i ishranu nakon čega se sa konkretnim
rezultatima nakon izvesnog vremena (sa ponovljenim pregledima i konkretnim ciframa) vidi poboljšanje.

Konsultacije

Ovo podrazemava postupak prikupljanja informacija o klijentu. Sve potrebne informacije na osnovu kojih pristupamo dizajniranju individualog programa poželjno je započeti već tokom prvog susreta, tačnije na prvim konsultacijama. Jedan od praktičnijih načina da realizujemo ovaj zadatak je da popunite, posebno za tu priliku, napravljen upitnik i da na postavljena pitanja odgovorite maksimalno iskreno. Svi dati podaci su poverljivi i da isključivo mogu biti korišceni na relaciji trener–klijent.

Lekarski pregled

U cilju sigurnosti klijenta, a pod okriljem vlastite odgovornosti, pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da klijent napravi lekarski pregled. Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguće kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje. U slučaju pojave bilo kojeg od faktora rizika jedini ispravan način je da se u dogovoru sa lekarom sastavi adekvatan trening program, a zatim krene sa vežabanjem uz stalni monitoring onih najugroženijih parametara. U slučaju pojave neregularnih manifestacija tokom vežbanja (bol u grudima, mišićima, zglobovima, osećaj slabosti, vrtoglavica, grčevi, aritmije i sl.) istog trenutka potrebno je prekinuti fizičku aktivnost i konsultovati se sa trenerom, a po potrebi i sa lekarom. Neki od najčešćih faktora rizika su: hipertenzija, povišen nivo triglicerida i holesterola u krvi, dijabetes, gojaznost, pušenje… Uz trenutno zdravstveno stanje potrebno je utvrditi porodičnu anamnezu u pogledu naslednih faktora i sklonosti određenom tipu oboljenja, eventualnim prethodnim hospitalizacijama, prisustvo hronične bolesti sa posebnim akcentom na nekoj od kardiovaskularnih oboljenja.

Analiza

Tokom prvih konsultacija, ili na za to posebno odvojenom susretu, nephodno je razmotriti životne navike klijenta posebno one vezane za način ishrane, poslovne obaveze, dnevne aktivnosti, vreme za zabavu, odmor i sl. kako bi se na što efikasniji način uklonili, ili barem za početak, držali pod kontrolom svi oni negativni uticaji koji su delom i doveli klijenta u stanje loše fizičke forme i opšte telesne kondicije.

Određivanje ciljeva

Jedan od važnih, ako i ne najvažnijih, momenata na relaciji klijent-trener. Obično u situaciji kada u samom startu ovi ciljevi nisu realno postavljeni uvek po pravilu bivaju predmet nesporazuma i sukoba. Iz ovog razloga važno je prethodno ih definisati u zajedničkom dogovoru vrlo jasno i u skladu sa vašim trenutnim fizičkim stanjem. U tom smislu razlikovaćemo Specifične, Merljive, Poželjne, Dostižne i Vremenski ograničene ciljeve. U užem smislu odredićemo tzv. Pametne ciljeve koji treba da budu primarni istovremeno i za vas i za nase trenere.

Testiranje

Pitanja kao što su: Šta? Koliko? Zašto? Samo su neka od mnogih na koja treba da damo odgovor kroz bateriju izvedenih testova. Svi ovi testovi su u funkciji određivanja trenutnih fizičkih, fizioloških, metaboličkih, motoričkih, psiholoških i dr. parametara, bilo da su oni opšteg ili specifičnog karaktera. Na rezultatima vašeg testiranja baziraće se planovi budućeg trenažnog procesa, odrediti trening prioriteti, formulisati trening principi, dinamika i frekvencija treninga, obim i intezitet treninga, način ishrane, prateća suplementacija i dr.Testiranja obavlja lekarski tim na celu sa prof.dr.Sergejem Ostojicem.

Prvi trening

Kao kruna svih dotadašnjih analiza, testiranja, razgovora i dogovora na red dolazi prtaktični deo posla, a to je trening. U ovoj tački posao nikako nije završen do kraja već zapravo on tu tek počinje. U toku realizacije trenažnog procesa sve prethodne pripremne radnje dobijaju svoj konačan oblik, i u zavisnosti od događaja na terenu, a oni su uvek takvi da se razlikuju od “teoretskog predviđanja”, javlja se potreba za dodatnim usaglašavanjem prethodno zacrtanih ciljeva.

Dokumentacija

Nakon prvog sprovedenog treninga, kao i sa svakim sledećim, vodimo uredno evidenciju o tome šta se radilo, koliko se radilo, kakvi su trenutni rezultati, prikupljajući na taj način sve moguće korisne informacije, ne bi li što lakše i efikasnije ostvario preko potreban monitoring nad dinamikom vašeg napretka.

Pravila kluba

– Treninzi se održavaju u FIT IN Marko Dimitrijević personalnom studiju na adresi Ljermontova 19.
– Posle kontakta telefonom ili e-mailom dolazite u klub kako bi videli da li zadovoljavamo Vaše kriterijume, i nakon upoznavanja određujemo dijagnoistički protokol testiranja koji je potreban za Vas.
– Nakon dijagnostičkih testiranja izlazimo sa finansijskom ponudom vezanom za naše usluge.
– Treninzi se mogu održati i u Vašoj kući (ako ista zadovoljava sve potrebne uslove), ili u nekom drugom fitnes centru po dogovoru.
– Nače usluge se uvek naplaćuju unapred po dogovorenoj ceni.
– Trajanje treninga je 1-2 sata u zavisnosti od Vaših ciljeva i forme u kojoj se nalazite.
– U slučaju otkazivanja treninga isti će biti naplaćen, osim ako nije otkazan 4 sata pre početka treninga.

Zdravstveni fitnes

Ono što nas posebno izdvaja jeste rad sa specifičnim
grupama populacije kojima je vežbanje preko potrebno a
postoji veoma mali broj fitnes stručnjaka koji na pravi i
siguran način umeju da se nose sa određenim zdravstvenim
problemima muškaraca i žena u odnosu vežbanja.

- Trening za trudnice
- Trening za srčane bolesnike
- Trening za dijabetičare
- Trening za starije osobe
- Trening za gojazne osobe

Zajedno Do Zdravlja!

Jedinstven koncept u fokusu vašeg zdravlja

Personalizovan pristup

Nudimo Vam da kroz personalne i grupno vodjene treninge upoznate svoje telo i da poboljsate Vase trenutno zdravstveno i fizicko stanje i da na efikasan I bezbedan nacin zajednicki dodjemo do unapred zadatih zdravstvenih I fitness ciljeva prilagodjenih Vasim trenutnim mogucnostima.

Treninzi na zakazivanje

Grupno vođeni treninzi se održavaju po unapred utvrđenim terminima i na zakazivanje i ograničeni su na rad do 3 člana. Svaki klijent radi zaseban plan treninga koji je dizajniran na osnovu antropometrijskih testiranja i lekarskog pregleda pod nadzorom trenera koji na bezbedan i efikasan način vodi trening.

Antropometrijski pregled

Pre početka treninga, svaki klijent prolazi antropometrijska testiranja (bioimpedanca, merenje kožnih nabora, merenje obima, merenje krvnog pritiska ) i u skladu sa ciljevima treninga pravi se program koji se kasnije, u toku rada koriguje u skladu sa Vašim napretkom i koji se prati retestiranjima na mesecnom nivou.

Sportsko-medicinski tim

Pored antropometrijskih testiranja nudimo Vam kompletan zdravstveni pregled kod našeg lekara sportske medicine test opterećenja EKG ,ergospirometrija, test fleksibilnosti, test snage, biohemijske analize krvi na osnovu kojih dizajniramo plan i program ishrane i treninga.

 

 

 

 

Svetlana Rajković

"Intiman i čist prostor, odlična oprema i posvećeni treneri sa kojima je uživanje trenirati. Ovako
nestrazila, hvala FIT IN."

 

Andrea Antić

"Prijatna atmosfera i mnogo pozitivnih ljudi. Treneri su posvećeni svima ponaosob i uvek su spremni
da izvuku najviše iz tebe! BIG LOVE! ❤️"

 

Jelena Mihailović

"Treneri koji brinu o Vama i van kluba, funkcionalan prostor, dobro opremljen klub najnovijom
opremom, pravo je uživanje vežbati ovde, atmosfera za svaku pohvalu, svaka čast."

Zakažite konsultacije vezano za dijagnostičke preglede, treninge i nutritivne planove na osnovu kojih ćemo vam izaći sa predlogom koji je paket naših usluga baš za vas.
Ideja je da se upoznamo i da vi utvrdite da li smo mi pravi tim za vas!