DIJAGNOSTIČKA TESTIRANJA

KONTAKTIRAJTE NAS!

Test ultrazvuk

Test pod optrećenjem EKG

Test ergospirometrije

Biohemijske analize krvi

Merenje debljine kožnih nabora

Sva testiranja se obavljaju na Katedri Medicine sporta

na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

 • Fizikalni pregled po sistemima
 • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
 • Elektrokardiografija (EKG)
 • Spirometrija
 • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu) i     hemijski pregled urina (izgled, boja, pH, specifična težina, proteini, glukoza)
 •  Ultrazvučni pregled srca

Funkcionalna testiranja – kontrola utreniranosti

 

 • Određivanje aerobne radne sposobnosti  indirektnom metodom – Astrand test
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći “udah po udah”
 • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test
 • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata  u krvi

Preventivno dijagnostika

 

 • utvrđivanje posturalnog statusa
 • vežbe za prevenciju i korekciju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i donjih ekstremiteta
 • prevencija, dijagnoza i tretman sportskih povreda i pretreniranosti
 • Sportsko usmeravanje dece – koji sport za koje dete

Individualno doziranje treninga u cilju poboljšanja sportskih rezultata, a na osnovu pregleda i funkcionalnog testiranja

Preventivno dijagnostika

 

 • utvrđivanje posturalnog statusa
 • vežbe za prevenciju i korekciju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i donjih ekstremiteta
 • prevencija, dijagnoza i tretman sportskih povreda i pretreniranosti
 • Sportsko usmeravanje dece – koji sport za koje dete

Individualno doziranje treninga u cilju poboljšanja sportskih rezultata, a na osnovu pregleda i funkcionalnog testiranja

Psihodijagnostika i procena psihološke pripremljenosti

 • Profil ličnosti
 • Motivacija sportista
 • Kognitivne i intelektualne sposobnosti
 • Psihomotoričke reakcije
 • Psihodinamika sportskih timova – sociometrija
 • Procena sagorelosti sportista
 • Procena sportske takmičarske anksioznosti
 • Procena opšteg i sportskog samopoštovanja i samopouzdanja
 • Izveštaji i preporuke

Procena i evaluacija motoričkih sposobnosti

Kontrola treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta omogućava se perspektivnim i vrhunskim sportistima da kroz utvrđivanje nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških i psiholoških karakteristika kontrolišu stanje svoje pripremljenosti.

 • Opšta baterija terenskih testova
 • Procena gipkosti
 • Procena brzine
 • Procena agilnosti
 • Procena snage
 • Procena izdržljivosti
 • Procena jačine
 • Direktna procena snage
 • Indirektna procena snage
 • Specifična baterija testova sa testom izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu, rvanje, mma)
 • Specifična baterija testova bez testa izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu, rvanje, mma)
 • Pisanje grupnog izveštaja po ispitaniku, pisanje pojedinačnog izveštaja, kompletne preporuke za rad.
 • Testiranje na izokinetičkom dinamometru ( Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije)

Treneri

Marko Dimitrijević

M. Sc

Suzana Rajković

Personalni trener

Vladan Mrdović

Personalni trener

Ana Dimitrijević

Personalni trener

Saradnici

 

Sanja Mazić

Prof. dr

Miodrag Glišić

Ass. dr sci.med

Sead Malićević

Mr sc. dr med.

Mirjana Šumarac

Prof. dr

Jelena Vasilić

Dr

Darko Čejović

Fizioterapeut

Kontaktirajte nas!

7 + 11 =

Pozovite:

063/188-9-188

fitin.personalstudio@gmail.com