KONDICIONIRANJE VRHUNSKIH SPORTISTA

DA ZLATO VIŠE NE BUDE NEDOSTIŽNO
KONTAKTIRAJTE NAS!

Naši rezultati govore umesto nas

2014. Rvanje – Zlatna medalja na Svetskom prvenstvu (Davor Štefanek)
2015. Rvanje – Bronzana medalja na Svetskom prventsvu u Las Vegasu (Davor Štefanek)
2016. Rvanje – Zlatna medalja na Olimpijskim igarama u Rio de Ženeiru (Davor Štefanek)
2016. Rvanje – Srebrne medalje na Evropskom prvenstvu (Viktor Nemeš, Aleksandar Maksimović, Davor Štefanek)
2017. Rvanje – Evropsko prvenstvo zlatna medalja Kristijan Fris, srebrna medalja Davor Štefanek, Bronzana medalja Aleksandar Maksimović
2017 Rvanje. – Zlatna medalja na Svetskom prvenstvu Viktor Nemeš

Naš sportsko medicinski tim uspešno se bavi oporavkom i kondicioniranjem vrhunskih sportista u preko 12 različitih sportova.

Najčešći razlozi zbog kojih sportisti ne postižu vrhunske rezultate

Izvođenje treninga bez predhodno urađenih testiranja

Da bi se pratio rad, napredak i stanje treniranosti, neophodno je obavljati nekoliko osnovnih testova funkcionalnih sposobnosti u toku godine. Tada se dobijaju veoma značajni parametri koji pomažu u kreiranju mezocliklusa i mikrociklusa. Pravilnim formiranjem i usklađivanjem treninga u zavisnosti od dobijenih parametara trenažni sistem postaje efikasniji i sportista i trener rade pametnije, odnosno uz manji napor sportista postiže bolje rezultate.

Pogrešno tumačenje rezultata funkcionalnih testiranja

Obrada podataka čini možda i esencijalni deo kompletnog procesa jer sami rezultati nemaju stopostotnu direktnu korelaciju sa očekivanim rezultatom sportista,i zbog toga sportski radnici, istraživači i treneri moraju imati to u vidu i ne smeju zaboraviti da se sportske performanse dešavaju na terenu a ne u laboratoriji. Pravilno tumačenje i analiza rezultata presudni su u programiranju trenaznog procesa.

Pogrešna ishrana vrhunskih sportista

Najčešće greške, kao što su preskakanje obroka pred trening, prevelika pauza pred obrok nakon treninga, nedovoljan unos kalorija u odnosu na potrošenu energiju, verovanje da možete jesti šta god poželite, previše proteina a nedovoljno ugljenih hidrata, nedovoljno unošenje tečnosti, zamena obroka energetskim čokoladama i napicima, prihvatanje najnovije popularne dijete, samo su neki od razloga za nepostizanje vrhunskih rezultata.

Pretreniranost i neadekvatan oporavak

Opterećenje u toku trenažnog procesa i realna mogućnost organizma često su u velikom neskladu a kao posledicu izaziva premor, zamor, odnosno pretreniranost sportista koju neki autori nazivaju i modernom bolešću novog milenijuma. Pretreniranost se opisuje kao sportska bolest gde dominiraju promene u organizmu zamor mišića a pojedini autori idu i dalje i definišu je kao oblik akutne slabosti organizma u toku povećanih fizičkih napora.

Funkcionalna testiranja i analize

 

Svi sportisti prolaze kompletna funkcionalna testiranja i biohemijske analize krvi. Na osnovu rezultata testiranja određujemo trenutnu spremnost svakog sportiste ponaosob, kao i određene fizičke sposobnosti u kojima zaostajete i na osnovu toga pravimo individualni pristup pri izradi kondicionog programa. Savremeni kondicioni trening upravo zahteva individualizaciju pri izradi kondicionog programa kao i pri njegovoj realizaciji jer se samo na taj način mogu ispuniti uslovi za ulazak u sportsku formu svakog sportiste pojedinačno, sa aspekta kondicione (fizičke) pripreme.

Izrada programa ishrane i sredstva oporavka

 

Sportisti imaju drugačije (povećane) potrebe za odgovarujućim nutrijentima. Savremena sportska ishrana ima istu osnovu u skladu sa principima racionalne ishrane. Formiranje optimalne ishrane nije lak proces i mora se posmatrati holistički, sa fiziološkog, kulturološkog i praktičnog aspekta i shodno sa tim naši nutricionisti imaju takav pristup pri izradi plana i programa ishrane. Prave smernice za oporavak koje podrazumevaju i adekvatnu suplementaciju a sa ciljem da ubrzaju proces oporavka.

Izrada programa ishrane i sredstva oporavka

 

Sportisti imaju drugačije (povećane) potrebe za odgovarujućim nutrijentima. Savremena sportska ishrana ima istu osnovu u skladu sa principima racionalne ishrane. Formiranje optimalne ishrane nije lak proces i mora se posmatrati holistički, sa fiziološkog, kulturološkog i praktičnog aspekta i shodno sa tim naši nutricionisti imaju takav pristup pri izradi plana i programa ishrane. Prave smernice za oporavak koje podrazumevaju i adekvatnu suplementaciju a sa ciljem da ubrzaju proces oporavka.

Stručni tim

Ono što nas sigurno izdvaja i na šta smo ponosni je stručni sportsko medicinski tim koji realizuje ceo process oporavka i kondicioniranja, počev od pregleda lekara sportske medicine funkcionalnih testiranja u Labaratoriji za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nadzorom prof.dr Sanje Mazić do samog procesa kondicioniranja od starane m.sc Marka Dimitrijevića koji pod nadzorom tima lekara i profesora ceo proces sporovodi u delo. Timski rad potpomognut našim nutricionistom i psihoterapeutom je jedini put ka ostvarenju vrhunskih rezultata.

Korekcija propustenih faza u razvoju

 

Ono u čemu se FIT IN ističe jeste delimično ili potpuno nadoknađivanje propuštenih faza u razvoju, nadgradnja specifične kretne tehnike za određeni sport i razvoj i kontrola svih aspekata pripreme sportista (kondiciona, koordinaciona (kretna), tehničko-taktička, psihološka). Vrhunskim sportistima se u radu omogućava izolacija od svih negativnih uticaja spoljašnje sredine i medijske pažnje kao i individualni rad bez prisustva drugih vežbača.

Korekcija propustenih faza u razvoju

 

Ono u čemu se FIT IN ističe jeste delimično ili potpuno nadoknađivanje propuštenih faza u razvoju, nadgradnja specifične kretne tehnike za određeni sport i razvoj i kontrola svih aspekata pripreme sportista (kondiciona, koordinaciona (kretna), tehničko-taktička, psihološka). Vrhunskim sportistima se u radu omogućava izolacija od svih negativnih uticaja spoljašnje sredine i medijske pažnje kao i individualni rad bez prisustva drugih vežbača.

Treneri

Marko Dimitrijević

M. Sc

Suzana Rajković

Personalni trener

Vladan Mrdović

Personalni trener

Ana Dimitrijević

Personalni trener

Saradnici

 

Sanja Mazić

Prof. dr

Miodrag Glišić

Ass. dr sci.med

Sead Malićević

Mr sc. dr med.

Mirjana Šumarac

Prof. dr

Jelena Vasilić

Dr

Darko Čejović

Fizioterapeut

Kontaktirajte nas!

9 + 7 =

Pozovite:

063/188-9-188

fitin.personalstudio@gmail.com