KONDICIONIRANjE VRHUNSKIH SPORTISTA

Da zlato više ne bude nedostižno

Najčešći razlozi zbog kojih sportisti ne postižu
vrhunske rezultate

Izvođenje treninga bez predhodno urađenih testiranja

Da bi se pratio rad, napredak i stanje treniranosti, neophodno je obavljati nekoliko osnovnih testova funkcionalnih sposobnosti u toku godine. Tada se dobijaju veoma značajni parametri koji pomažu u kreiranju mezocliklusa i mikrociklusa. Pravilnim formiranjem i usklađivanjem treninga u zavisnosti od dobijenih parametara trenažni sistem postaje efikasniji i sportista i trener rade pametnije, odnosno uz manji napor sportista postiže bolje rezultate.

Pogrešno tumačenje rezultata funkcionalnih testiranja

Obrada podataka čini možda i esencijalni deo kompletnog procesa jer sami rezultati nemaju stopostotnu direktnu korelaciju sa očekivanim rezultatom sportista,i zbog toga sportski radnici, istraživači i treneri moraju imati to u vidu i ne smeju zaboraviti da se sportske performanse dešavaju na terenu a ne u laboratoriji. Pravilno tumačenje i analiza rezultata presudni su u programiranju trenaznog procesa.

Pogrešna ishrana vrhunskih sportista

Najčešće greške, kao što su preskakanje obroka pred trening, prevelika pauza pred obrok nakon treninga, nedovoljan unos kalorija u odnosu na potrošenu energiju, verovanje da možete jesti šta god poželite, previše proteina a nedovoljno ugljenih hidrata, nedovoljno unošenje tečnosti, zamena obroka energetskim čokoladama i napicima, prihvatanje najnovije popularne dijete, samo su neki od razloga za nepostizanje vrhunskih rezultata.

Pretreniranost i neadekvatan oporavak

Opterećenje u toku trenažnog procesa i realna mogućnost organizma često su u velikom neskladu a kao posledicu izaziva premor, zamor, odnosno pretreniranost sportista koju neki autori nazivaju i modernom bolešću novog milenijuma. Pretreniranost se opisuje kao sportska bolest gde dominiraju promene u organizmu zamor mišića a pojedini autori idu i dalje i definišu je kao oblik akutne slabosti organizma u toku povećanih fizičkih napora.

 
 

Možemo vam pomoći da dostignete najviše sportske visine

 

 

Na čemu se zasniva naš koncept kondicioniranja

Funkcionalna testiranja i analize

Svi sportisti prolaze kompletna funkcionalna testiranja i biohemijske analize krvi. Na osnovu rezultata testiranja određujemo trenutnu spremnost svakog sportiste ponaosob, kao i određene fizičke sposobnosti u kojima zaostajete i na osnovu toga pravimo individualni pristup pri izradi kondicionog programa. Savremeni kondicioni trening upravo zahteva individualizaciju pri izradi kondicionog programa kao i pri njegovoj realizaciji jer se samo na taj način mogu ispuniti uslovi za ulazak u sportsku formu svakog sportiste pojedinačno, sa aspekta kondicione (fizičke) pripreme.

Izrada programa ishrane i sredstva oporavka

Sportisti imaju drugačije (povećane) potrebe za odgovarujućim nutrijentima. Savremena sportska ishrana ima istu osnovu u skladu sa principima racionalne ishrane. Formiranje optimalne ishrane nije lak proces i mora se posmatrati holistički, sa fiziološkog, kulturološkog i praktičnog aspekta i shodno sa tim naši nutricionisti imaju takav pristup pri izradi plana i programa ishrane. Prave smernice za oporavak koje podrazumevaju i adekvatnu suplementaciju a sa ciljem da ubrzaju proces oporavka.

Stručni tim

Ono što nas sigurno izdvaja i na šta smo ponosni je stručni tim koji realizuje ceo process kondicioniranja, počev od lekarskih pregleda lekara sportske medicine dr.Sead Malićević, funkcionalnih testiranja u Labaratoriji za medicinu sporta i terapiju vežbanjem Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nadzorom prof.dr Sanje Mazić do samog procesa kondicioniranja od starane PT Marka Dimitrijevića koji pod nadzorom tima lekara i profesora ceo process sporovodi u delo. Timski rad potpomognut našim nutricionistom i psihoterapeutom je jedini put ka ostvarenju vrhunskih rezultata.

Korekcija propustenih faza u razvoju

Ono u čemu se FIT IN ističe jeste delimično ili potpuno nadoknađivanje propuštenih faza u razvoju, nadgradnja specifične kretne tehnike za određeni sport i razvoj i kontrola svih aspekata pripreme sportista (kondiciona, koordinaciona (kretna), tehničko-taktička, psihološka). Vrhunskim sportistima se u radu omogućava izolacija od svih negativnih uticaja spoljašnje sredine i medijske pažnje kao i individualni rad bez prisustva drugih vežbača.

 

Ko je zadužen za vaš napredak

M.sc Marko Dimitrijević

Master sportske i terapijske fizičke aktivnosti
Diplomirani trener u sportu, FISAF Internacional PT
Osnivač i predsednik kluba FIT IN Marko Dimitrijević

Saznajte više >

 

Dr Sead Malićević

Lekar sportske medicine zadužen
za testiranja
članova kluba.

Saznajte više >

M.sc Nenad Pavlović

Diplomirani trener u sportu, licencirani UEFA trener.
Zadužen za kondicioniranje fudbalera.

Saznajte više >

 

M.sc Djordje Milovanov

Profesor fizičkog vaspitanja i
diplomirani kineziterapeut.
Diplomirani organizator rekreativnih aktivnosti.

Saznajte više >

Ass. dr sci.med Miodrag Glišić

specijalista ortopedije sa traumatologijom

 

Šta možete da očekujete od saradnje

Praćenje strukturalnog i morfološkog aspekta

Praćenje fiziološkog aspekta i energetskog radnog niva

Stvaranje optimalanog odnosa treniranosti i sportske forme

Izbegavanje lutanja u pronalaženju odnosa specifičnih i opštih vežbi

Optimizovanost treninga, periodizacija i etapnost u pripremi

Dostizanje vrhunskog stepena funkcionisanja organizma

Praćenje faze treniranja i takmičenja

Briga o zdravlju nakon završetka sportske karijere

 

Naši rezultati govore umesto nas

2014. Rvanje - Zlatna medalja na Svetskom prvenstvu (Davor Štefanek)
2015. Rvanje - Bronzana medalja na Svetskom prventsvu u Las Vegasu (Davor Štefanek)
2016. Rvanje - Zlatna medalja na Olimpijskim igarama u Rio de Ženeiru (Davor Štefanek)
2016. Rvanje - Srebrne medalje na Evropskom prvenstvu (Viktor Nemeš, Aleksandar Maksimović, Davor Štefanek)
2017. Rvanje - Evropsko prvenstvo zlatna medalja Kristijan Fris, srebrna medalja Davor Štefanek, Bronzana medalja Aleksandar Maksimović
2017 Rvanje. - Zlatna medalja na Svetskom prvenstvu Viktor Nemeš

utisci

 

Kako sve funkcioniše

 

1. Funkcionalna testiranja i antropometrija

U okviru dijagnostičkih testiranja radimo:
Elektrokardiografija (EKG) i pregled lekara specijaliste, analiza strukture i odnosa različitih tipova tkiva, kardiorespiratorna ispitivanja, neuromišićni testovi, dinamička plantografija, morfološka i amplitudna merenja, merenja motoričkih sposobnosti, biohemijske analize krvi, psihotest, pregled kod naših lekara sportske medicine i profesora. Kompletna struktura tela utvrđuje se bioelektričnom impedancom uz pomoć In bodi 720 (In Body 720) analizatora telesne strukture), koji pruža precizne podatke o količini i odnosima pojedinih vrsta tkiva u organizmu.

 

2. Analiza

Svi prikupljeni podaci se putem posebnih i savremenih programa čuvaju, porede i analiziraju posredstvom brojnih tabela i grafičkih prikaza. Na taj način moguće je brzo poređenje dobijenih rezultata na sportskim testiranjima za svakog pojedinca sa grupama drugih sportista, koncipiranih po nekoliko različitih parametara (na primer, poređenje rezultata sa sportistima iz iste sportske grane, istog pola, uzrasta (selekcije), težinske kategorije ili pozicije u timu), što je od nemerljivog značaja za određivanje trenutnog nivoa forme i u planiranju trenažnih programa i rezultata na takmičenjima.

 

3. Morfološka merenja

Morfološka merenja podrazumevaju standardnu proceduru merenja voluminoznosti i dužine segemenata, koja prikazuje stanje organizma iz aspekta veličine, odnosno zapremine i dužine. Zapremina i raspoređenost zapremine (odnosno mase) po segmentima tela direktno utiče na kretanje iz aspekta raspodele ukupne količine kretanja koje telo pravi. Na osnovu dobijenih vrednosti, i u kombinaciji sa ostalim podacima, utvrđuje se proporcionalnost tela u odnosu na morfološki tip, profesiju i željeni fizički izgled, a takođe i usklađenost telesne građe prema specifičnim sportskim kretnjama, koja su različita za svaki sport.

 

4. Prvi trening

Kao kruna svih dotadašnjih analiza, testiranja, razgovora i dogovora na red dolazi prtaktični deo posla, a to je trening. U ovoj tački posao nikako nije završen do kraja već zapravo on tu tek počinje. U toku realizacije trenažnog procesa sve prethodne pripremne radnje dobijaju svoj konačan oblik i pristupamo realizaciji izrađenom plana programa treninga na osnovu predhodno odrađenih testiranja. U toku samog trenažnog procesa radimo i merenje nivoa laktata.

 

5. Dokumentacija

Nakon prvog sprovedenog treninga, kao i sa svakim sledećim, vodimo uredno evidenciju o tome šta se radilo, koliko se radilo, kakvi su trenutni rezultati, prikupljajući na taj način sve moguće korisne informacije, ne bi li što lakše i efikasnije ostvario preko potreban monitoring nad dinamikom vašeg napretka. Radićemo retestiranja kako na nedeljnom tako i na mesečnom nivou i vršiti korekcije plana i programa treninga ukoliko je to potrebno.

Zakažite konsultacije vezano za dijagnostičke preglede, treninge i nutritivne planove na osnovu kojih ćemo vam izaći sa predlogom koji je paket naših usluga baš za vas.
Ideja je da se upoznamo i da vi utvrdite da li smo mi pravi tim za vas!