Đorđe  Milovanov

Profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani kineziterapeut

Diplomirani organizator rekreativnih aktivnosti

 

Edukacija:

  1. godine upisao Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu

(četvorogodišnje akademske studije)

  1. godine upisao Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu

(trogodišnje strukovne studije – smer  ̏ Sportska rekreacija ̏ ).

  1. Upisao FISAF Serbia kurseve za fitnes instruktora i personalnog trenera.
  2. godine upisao master akademske studije ̏ Sportska medicina sa fizikoterapijom ̏ , u

sklopu Asocijacije Centara za Interdisciplinarne i Multidisciplinarne Studije i Istraživanja

(ACIMSI), Univerzitet u Novom Sadu.

Master akademske studije Medicinski fakultet u Beogradu 2018 godine, modul „Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem“, mentor prof. Dr Sanja Mazić.

U periodu od 2012. godine do danas, pohađao mnoge kurseve, seminare, sajmove i konferencije iz oblasti nauke fizičke aktivnosti, rekreacije, zdravlja i terapije vežbanjem.