Prof.dr Fratrić Franja (1959-2017),

stručni konsultant kluba FIT IN Marko Dimitrijević zadužen za kondicioniranje, funkcionalna testiranja i edukaciju.

Fratrić (Franje) Franja rođen je 07.06.1959. u Somboru. Osnovnu i srednju medicinsku školu je završio u Somboru, a Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. Diplomirao je 1991 godine sa ocenom 10 (deset). Oženjen, otac dvoje dece i državljanin Srbije. Živi u Novom Sadu. Preminuo septembra 2017.

Poslediplomske, magistarske studije završio je sa prosečnom ocenom 9.80, 1994. godine na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu.

Doktorsku disertaciju na temu “Značaj anaerobnog praga u treningu plivača” prijavio je i odbranio na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu 1997. godine.

Prošao je “akademski” put razvoja od studenta demonstratora, asistenta pripravnika (1991-1994), asistenta (1994-1997), docenta (1997-2001) na FFK Novi Sad, vanrednog profesora (2001- ), redovnog profesora (2006) na FMS BK Univeziteta, Beograd i redovnog profesora na Univerzitetu EDUCONS, u Sremskoj Kamenici 2008. Zaposlen je u punom radnom vremenu na Fakulteu poslovne ekonomije EDUCONS Univerziteta, Sremska Kamenica.

Na osnovnim studijama, predaje sledeće predmete: Organizacija sporta, Rekreacija i slobodno vreme, teorija sportskog treninga i dijagnostika sportista, na Master studijama, Resursi u sportu, Upravljanje promenama u sportu, Savremene tendencije u trenažnoj tehnologiji i Upravljanje sportsko-dijagnostičkim centrom, na Doktorskim studijama, Upravljanje rizicima u sportu, i metrologiju u sportu.

Predavao je na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu i Nišu, Sportskoj akademiji u Beogradu i nizu kurseva i tečajeva za sportske trenere na kojima i sada predaje.

- Na posledoktorskom usavršavanju bio je 2000. godine dva meseca na Havajima kao član ekipe od 7 naučnih radnika u funkciji dijagnostičara nivoa treniranosti i pripreme vrhunskih triatlonaca iz sveta na kampu “Živi na visini treniraj u nizini”.
- U timu (od tri člana) radio je na projektu osnivanja FMS-a (Fakultet za menadžment u sportu), nastavnog plana i programa osnovnih, poslediplomskih, magistarskih i specijalističkih studija na istom fakultetu.
- Godine 2002. i 2003. obavljao je dužnost PRODEKANA ZA NAUKU NA FMS. Od 22.08. 2003. do 01.10.2004. obavljao je dužnost DEKANA FMS-a.

Na Fakultetu poslovne ekonomije, vršio je dužnost PRODEKANA ZA NASTAVU od 2010.-2011. godine

- Do sada je objavio više od 160 naučnih i stručnih radova. Kontinuirano od 1992. godine, učestvovao je na nizu domaćih, međunarodnih i inostranih seminara, simpozijuma i naučnih kongresa.
- Značajno je istaći da su Metodologija naučnih istraživanja, Sportski trening, Funkcionalna dijagnostika sportista – posebno kibernetički i fiziološki pristup i Menadžment trenažne tehnologije, oblasti u kojoj se prof. dr Franja Fratrić posebno ističe.
-Više od 15 godina je bio uspešan atletski trener. Više od 20 godina je atletski sudija i 17 godina trener u triatlonu. Bio je član Vojvođanskog i Jugoslovenskog atletskog Saveza (1986-1995), član stručne komisije Atletskog saveza Srbije od 2009. godine i član stručnih komisija u više sportskih klubova od 1997. godine.
- Savetnik je mnogim vrhunskim i perspektivnim sportistima i klubovima, (triatlon, atletika, plivanje, tenis, košarka, odbojka, fudbal, kajak, tekvondo, kik-boks, vaterpolo, boks, džudo, body-building, aerobik, biciklizam, stoni tenis, alpinizam i dr.)
- Savezni je trener u triatlonu. Trenirao je Evropskog prvaka i dobitnika “Spartakove nagrade” za 2005. godinu, Nenada Sudarova, olimpijskog kandidata za Peking 2008, Svetlanu Brkić – sedmostrukog prvaka države, petostrukog prvaka Balkana i finaliste na dva Evropska i dva Svetska prvenstva i trećeplasiranog juniora na Evropskom kupu za 2007. god. i potencijalnog kandidata za OI u Londonu 2012. god. Ognjena Stojanovića.
- Predsednik je naučno-istraživačke komisije i Stručnog saveta Triatlonske unije Srbije.
- Organizovao je 8 Saveznih triatlonskih takmičenja i 8 promotivnih trka i nekoliko triatlonskih kampova.

Na Fakultetu (u vreme obavljanja dužnosti dekana) organizovao je mini olipijske igre u Zemunu.

Na Univerzitetu EDUCONS, organizovao je mini Univerzitetske sportske igre, centralne i istočne Evrope (ACEU) 2011. godine.

- Od 2006 godine predsednik je Vojvođanske triatlonske unije.
- Od 2008 godine imenovan je za direktora dijagnostičkog centra Akademije fudbala Crne Gore.
- Bio je član stručnog saveta Atletskog saveza Srbije (ASS).
- Uža profesionalna orijetacija: Fiziološki i kibernetički (interdisciplinarni) pristup Kineziološko- antropološkim istraživanjima u trenažnoj tehnologiji i Menadžment trenažne tehnologije.
- Bio je mentor u preko 40 diplomskih radova, mentor u 8 magistarskih teza, vodio 7 doktorskih disertacija.

Od 2015. radi kao stručni konsultant u klubu FIT IN Marko Dimitrijević.