TRENING ZA OSOBE SA DIJABETESOM

Uz vežbanje, dijabetes više nije problem

Šta je dijabetes?

Dijabetes melitus ili šećerna bolest je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj koji izaziva poremećaj u metabolizmu ugljenih hidrata, proteina i masti a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema. Trenutno u Srbiji je preko 700.000 obolelih i registrovanih!!!

Može biti čak i smrtonosan ukoliko se na vreme ne leči. Ovo je od posebne važnosti jer simptomi dijabetesa nisu uvek vidljivi u ranim fazama ove bolesti.

Danas se dijabetes ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja. Posledice su povezane zbog modernog načina života i povećanja broja spoljnih faktora, među kojima je najčešća gojaznost. Dijabetičari su izloženi većem riziku od brojnih zdrastvenih problema, uključujući i prestanak rada bubrega, nervni poremećaji, problemi sa očima i bolesti srca.

Postoje dve vrste dijabetesa
TIP1 i TIP2

Dijabetes TIP 1 i ciljevi treninga

 

Šta je dijabetes TIP1?

Dijabetes zavisan od insulina (TIP 1) - javlja se najčešće kod mlađih osoba i to uglavnom u pubertetu. U osnovi ovog procesa javlja se autoimuni proces koji uništava beta-ćelije pankreasa, tako da se javlja odsustvo insulina u cirkulaciji i hiperglikemija. Pošto je preživljavanje osobe povezano sa uzimanjem insulina, naziva se i insulin-zavisni.

Koji su simptomi?

Prevelika glad i žeđ, često mokrenje, gubitak telesne težine, zamućen vid i česte infekcije.

Šta je cilj treninga?

Ciljevi treninga odnose se na korekciju metaboličkih poremećaja i svih faktora rizika koji su značajni za razvoj hroničnih komplikacija i ostvarivanje osećaja zdravlja i opšteg psihofizičkog stanja. Terapija fizičkom aktivnošću treba da obezbedi adekvatno i ravnomerno korišćenje energetskih materija, optimalan rast i razvoj i određeni stepen fizičke spreme.

Dijabetes TIP 2 i ciljevi treninga

 

Šta je dijabetes TIP2?

Dijabetes nezavisan od insulina (TIP2) - nastaje kao posledica raznih abnormalnosti na nivou perifernih tkiva i pogađa 90% svih obolelih od dijabetesa. Pacijenti su obično stariji od 40 godina i karakterišu ga osobe sa prevelikom telesnom težinom i smanjena osteljivost ciljnih ćelija na postojeći insulin. Treba imati u vidu da se ovaj tip dijabetesa često može vratiti u normalu uz trajan gubitak telesne težine.

Koji su simptomi?

Postoje dve osnovne grupe pacijenata sa ovim tipom dijabetesa - gojazni i negojazni tip. Većina pacijenata ima podmukli početak ove bolesti koji se povećava tokom godina, a bolest se otkriva često prilikom rutinskih analiza. Negojazni pacijenti sa blagom formom dijabetesa nemaju karakterističan fizikalni nalaz u vreme otkrivanja dijabetesa.

Šta je cilj treninga?

CIlj treninga za dijabetičare TIP-a 2 jeste gubitak i kontrola telesne težine. Osamdeset procenata ovih dijabetičara imaju prekomernu telesnu težinu. Gubljenjem težine putem vežbanja i određivanjem pravilnog načina ishrane ova vrsta dijabetičara mogu da budu u stanju da smanje količinu potrebnih oralnih insulinskih lekova. Osnovni cilj tokom vežbanja za ove dijabetičare je potrošnja kalorija, koja se najbolje postiže dugotrajnim i planskim vežbanjem. Intenzitet na početku treba držati na veoma niskom nivou, jer ove osobe često teško ulaze u programe vežbanja.

Kombinovani režim ishrane i vežbanja kod obe grupe ima za cilj gubitak i kontrolu telesne težine, poboljšanje cirkulacije i kardiorespiratorne sposobnosti, smanjenu potrebu za insulinom i bolje savladavanje svakodnevnih stresova.

Kako bi izgledao vaš trening sa nama

Ono na čemu se bazira naš rad sa dijabetičarima jeste monitoring i kontrola nivoa šećera u toku samom treninga i to merenjem nivoa šećera pre, u toku i nakon treninga. Na prvom mestu nam je bezbednost klijenata kako bi izbegli hipoglikemiju u toku samog treninga.

Kombinovani trening snage prilagodjen trenutnim mogućnostima kao i aerobni trening u zoni topljenja masti su prioritet u radu sa dijabetičarima pa stoga na njima stavljamo veliki akcenat. Ovom vrstom treninga bezbedno utičemo na snižavanje vrednosti šećera, sniženje krvnog pritiska, povećanje mišićne mase i funkcionalnosti muskulature, redukcija telesnih masti, poboljšanje kondicije. Ovo su samo neki od benefita u radu sa nama, što će uz kontrolu unosa nutritijenata u toku dana dati veoma dobre rezultate u kontrolisanju i u nekim slučajevima i izlečenju od ove podmukle bolesti.

Da li je vežbanje sa dijabetesom bezbedno?

Vežbanje kao lek može biti štetno ukoliko se pretera sa obimom i intezitetom, a ova grupa vežbača je mnogo više izložena tom riziku. Brinemo u svakom trenutku da merimo i beležimo nivo šećera u krvi, vodimo računa i o vrednostima krvnog pritiska i poseban akcenat stavljamo da pri izvođenju vežbi klijent izvodi kontinuirano disanje bez Valsava efekta.

Bezbednost u radu sa ovim klijentima je prioritet i pored merenja nivoa šećera u toku samog treninga potrebno je da imamo monitoring i na vrednosti šećera ujutru i uveče kako bi prilagodili intezitet i obim treninga tim vrednostima i trenutnom stanju klijenta. To postižemo uz pomoć aplikacija u koje klijent redovno upisuje vrednosti šećera kao i ishranu koju koristi u toku dana.

Ko je zadužen za vaš napredak

M.sc Marko Dimitrijević

Master sportske i terapijske fizičke aktivnosti
Diplomirani trener u sportu, FISAF Internacional PT
Osnivač i predsednik kluba FIT IN Marko Dimitrijević

Saznajte više >

Suzana Rajković

Sertifikovani instruktor
grupno vođenih i
personalnih treninga.

Saznajte više >

Dr Sead Malićević

Lekar sportske medicine zadužen
za testiranja
članova kluba

Saznajte više >

Dimitrijević Ana

Diplomirani terapeut rehabilitacije,

uža delatnost dipl.fizioterapeut

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Studijski program: medicinska rehabilitacija

Saznajte više >

Prof. dr Mirjana Šumarac

Strucni konsultant u domenu gojaznosti, policisticnih jajnika,

dijabetes melitusa, poremecaja u radu tiroidne zlezde

Mrdović Vladan

Fitness trener, vođenje grupnih

i personalnih treninga, kondicioni trener.

Saznajte više >

Miodrag Smiljević

"Imao sam hipertenziju i dijabetes pre nego što sam došao u FIT IN. Više nemam ništa od toga. Atmosfera je super i blizu mi je kuće. Hvala vam za sve!"

Kako sve funkcioniše

1. Konsultacije

Prvi korak u procesu saradnje jesu besplatne konsultacije na kojima ćete se upoznati sa našim konceptom rada, a mi sa vašim trenutnim zdravstvenim i fizičkim stanjem. Odradićemo testiranja i analize, dobićete preporuke za ishranu i preporuke za vaš trening.

2. Antropometrijski pregled

Merenjem obima, kožnih nabora, telesnih kompozicija putem bioimpedance, krvnog pritiska i merenjem nivoa šećera u krvi vršimo kompletan antropometrijski pregled koji nam pomaže da pratimo vaš napredak i da kontrolišemo i normalizujemo nivo šećera. Naš lekar će uraditi sve potrebne testove kako bi mogli bezbedno i efikasno da radimo sa vama.

3. Analiza

Tokom prvih konsultacija nephodno je razmotriti vaše životne navike, posebno one vezane za način ishrane (koje su uglavnom uzrok dijabetesa), poslovne obaveze, dnevne aktivnosti, vreme za zabavu, odmor i sl. kako bi se na što efikasniji način uklonile vaše loše i nazdrave navike i kako bismo ovu bolest kontrolisali bezbedno.

4. Određivanje ciljeva

Jedan od važnih, ako i ne najvažnijih, momenata na relaciji klijent-trener. Obično u situaciji kada u samom startu ovi ciljevi nisu realno postavljeni uvek po pravilu bivaju predmet nesporazuma i sukoba. Glavni cilj je regulacija nivoa šećera i kontrola ove podmukle bolesti. Iz ovog razloga važno je prethodno ih definisati u zajedničkom dogovoru vrlo jasno i u skladu sa vašim trenutnim fizičkim stanjem.

5. Prvi trening

Kao kruna svih dotadašnjih analiza, testiranja, razgovora i dogovora na red dolazi prtaktični deo posla, a to je trening. U ovoj tački posao nikako nije završen do kraja već zapravo on tu tek počinje. U toku realizacije trenažnog procesa sve prethodne pripremne radnje dobijaju svoj konačan oblik.

6. Praćenje razultata

Nakon prvog sprovedenog treninga, kao i sa svakim sledećim, vodimo uredno evidenciju o tome šta se radilo, koliko se radilo, kakvi su trenutni rezultati, prikupljajući na taj način sve moguće korisne informacije, ne bi li što lakše i efikasnije ostvario preko potreban monitoring nad dinamikom vašeg napretka.

Zakažite konsultacije vezano za dijagnostičke preglede, treninge i nutritivne planove na osnovu kojih ćemo vam izaći sa predlogom koji je paket naših usluga baš za vas.
Ideja je da se upoznamo i da vi utvrdite da li smo mi pravi tim za vas!