TRENING ZA SRČANE BOLESNIKE

SNAŽNIJE SRCE ZA SNAŽNIJI ŽIVOT
KONTAKTIRAJTE NAS!

Čak i onda kada svi mišići odmaraju, srce je jedini mišić koji neprekidno radi.

Za kompletno izvođenje fizičkog treninga treba kombinovati vežbe i nogu i ruku. Postoji razlika u fiziološkom odgovoru pri maksimalnom i submaksimalnom radu ruku i nogu. Učestalost fizičkog treninga treba da bude najmanje četiri puta nedeljno. Funkcionalno poboljšanje se postiže postepeno u toku više nedelja. Testovi opterećenja treba da se obnavljaju na 6-8 nedelja. Na ponavljanim testovima opterećenja bolesnici postižu veće vrednosti srčane frekvencije i fizičkog kapaciteta. Ako se trening prekine, efekti se gube posle dve do tri nedelje. Ponovni početak treninga mora da bude na nižem nivou opterećenja od onog kada je trening prekinut.

Kome je trening namenjen?

Mnogi bolesnici sa težim kardiovaskularnim bolestima – nestabilna angina pektoris, srčana insuficijencija, teža arterijska hipertenzija i dr. mogu posle uspešnog medikamentnog ili hirurškog lečenja da se uključe u program fizičkog treninga. Ove kategorije bolesnika zahtevaju stalan medicinski nadzor u toku fizičke aktivnosti.

Bolesnici prve funkcionalne grupe

Prema klasifikaciji Njujorškog kardiološkog društva, zahtevaju samo opšte smernice koje se odnose na tip, intenzitet i učestalost treninga. Treba da izbegavaju ekscesivna statička opterećenja i naporne dinamske vežbe.

Bolesnici druge funkcionalne grupe

Oni koji povremeno imaju blaže simptome pri običnim naporima ili stresu, ne smeju imati intenzivnije aktivnosti, trčanje na primer, bez kontrole. Mogu da se ohrabre da šetaju, povremeno bržim tempom, dok ne dostignu da pešače 4-5 kilometara sa povremeno bržim hodanjem.

Bolesnici treće funkcionalne grupe

imaju simptome i na manje napore. Mnogi od ovih bolesnika neće imati koristi od fizičkog treninga, a ako im se preporuči pešačenje mora da bude manjeg ntenziteta pod strogim medicinskim nadzorom.

Bolesnici četvrte funkcionalne grupe

imaju simptome čak i kad miruju. Dok se odgovarajućim lečenjem stanje ne popravi, medikamentno ili hirurški, do nivoa da mogu polako da se šetaju ili popnu na jedan sprat, oni nisu kandidati ni za kakav fizički trening.

Konsultacije

 

Konsultacije su jedan od praktičnijih načina da dobijemo informacije o Vama i to tako što ćete popuniti, posebno za tu priliku, napravljen upitnik i da na postavljena pitanja odgovorite maksimalno iskreno. Svi dati podaci su poverljivi i da isključivo mogu biti korišceni na relaciji trener–klijent-lekar.

Lekarski pregled

 

Lekarski pregled se obavlja u cilju Vaše sigurnosti, a pod okriljem vlastite odgovornosti, pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da sa Vama to uradimo kod našeg lekara sportske medicine kao i biohemijske analize krvi . Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguće kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje.

Lekarski pregled

 

Lekarski pregled se obavlja u cilju Vaše sigurnosti, a pod okriljem vlastite odgovornosti, pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da sa Vama to uradimo kod našeg lekara sportske medicine kao i biohemijske analize krvi . Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguće kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje.

Testiranja

Na rezultatima vašeg testiranja baziraće se planovi budućeg trenažnog procesa, odrediti trening prioriteti, formulisati trening principi, dinamika i frekvencija treninga, obim i intezitet treninga, način ishrane, prateća suplementacija i dr. Pitanja kao što su: Šta? Koliko? Zašto? Samo su neka od mnogih na koja treba da damo odgovor kroz bateriju izvedenih testova. Svi ovi testovi su u funkciji određivanja trenutnih fizičkih, fizioloških, metaboličkih, motoričkih, psiholoških i dr. parametara, bilo da su oni opšteg ili specifičnog karaktera.

Analiza

 

Tokom prvih konsultacija, nephodno je razmotriti Vaše životne navike posebno one vezane za način ishrane, poslovne obaveze, dnevne aktivnosti, vreme za zabavu, odmor i sl. kako bi se na što efikasniji način uklonili, ili barem za početak, držali pod kontrolom svi oni negativni uticaji koji su Vas delom i doveli u stanje loše fizičke forme i opšte telesne kondicije.

Analiza

 

Tokom prvih konsultacija, nephodno je razmotriti Vaše životne navike posebno one vezane za način ishrane, poslovne obaveze, dnevne aktivnosti, vreme za zabavu, odmor i sl. kako bi se na što efikasniji način uklonili, ili barem za početak, držali pod kontrolom svi oni negativni uticaji koji su Vas delom i doveli u stanje loše fizičke forme i opšte telesne kondicije.

Treneri

Marko Dimitrijević

M. Sc

Suzana Rajković

Personalni trener

Vladan Mrdović

Personalni trener

Ana Dimitrijević

Personalni trener

Saradnici

 

Sanja Mazić

Prof. dr

Miodrag Glišić

Ass. dr sci.med

Sead Malićević

Mr sc. dr med.

Mirjana Šumarac

Prof. dr

Jelena Vasilić

Dr

Darko Čejović

Fizioterapeut

Kontaktirajte nas!

7 + 2 =

Pozovite:

063/188-9-188

fitin.personalstudio@gmail.com