TRENING ZA TRUDNICE

DA U DRUGOM STANJU BUDETE U NAJBOLJEM IZDANJU
KONTAKTIRAJTE NAS!

Biti u dobroj kondiciji je jedan od preduslova za nekomplikovanu trudnoću i lakši porođaj

Trudnica često dolaze u situaciju da dohvati, podigne i drži svoje dete po ceo dan, što bez adekvatne snage može da dovede do brojnih povreda, koje mogu da pogoršaju kvalitet njenog na čina života. Trening snage takođe može da pomogne prilikom perioda trudnoće, kao i prilikom samog procesa porođaja !!! Mi možemo da im pružimo programe koji će doneti efektnije rezultate nego radeći treninge snage na tradicionalan način.

Trudnoća – tromesečja i trening sa opterećenjima

Prvo tromesečje

Ovo je period u kome mnoge žene imaju problema sa jutarnjim mučninama i osećajem gađenja koja samo povećava nivo stresa. Mnoge žene, često i ne znaju da su u drugom stanju, sve dok ne prođu kroz ovo tromesečje. Ovo često i nije baš odgovarajući period da se započne sa procesom vežbanja zbog mučnina.

Konzistentnija rutina može da se uspostavi, pošto buduća majka počne da se oseća bolje, kada celo vežbanje postaje prijatnije. Ukoliko se trudnica odluči da počne sa vežbanjem, tokom prvog tromesečja, ona mora da bude sigurna da tokom programa vežbanja konzumira dovoljno tečnosti, nosi odgovarajuću odeću za vežbanje, i vežba u uslovima koji imaju odgovarajuću ventilaciju, i koji ne dovode do povećavanja bazične temperature tela trudnice.

Drugo tromesečje

Ovaj period je karakterističan po povećanju telesne težine trudnica. Većina doktora preporučuje da trudnice pričekaju do ovog perioda, pre nego što započnu sa novim programom vežbanja, posebno one osobe koje pate od hroničnog osećaja mučnine. Zbog novonastalih fizičkih promena, program vežbanja bi trebalo da bude kreiran u skladu sa sposobnostima individue.Izuzetno je važno uzeti u obzir cinjenicu da ovaj period svakako nije vreme kada bi trudna žena trebala da dokazuje svoj fitness nivo, već stanje u kome se nalazi trenutno.

Treće tromesečje

Tokom ovog perioda povećava se udarni volumen srca za 50% i količina istisnute krvi za 45 %. Kardiovaskularni, pulmonalni i metabolički sistemi su maksimalno aktivirani tokom perioda trunoće, i samim tim dolazi do promena na polju aktivnosti. Za vreme trećeg tromesečja, kod trudnica je povećan rizik od padova, što je prouzrokovano promenama u njihovim centrima za ravnotežu. Program vežbanja bi trebalo da bude usklađen prema funkcionalnm sposobnostima žena.Međutim, uobičajeno je i to da mnoge žene vežbaju sve do samog dana porođaja.

Konsultacije

 

Konsultacije su jedan od praktičnijih načina da dobijemo informacije o vama i to tako što ćete popuniti, posebno za tu priliku, napravljen upitnik i da na postavljena pitanja odgovorite maksimalno iskreno. Svi dati podaci su poverljivi i da isključivo mogu biti korišceni na relaciji trener–klijent-lekar.

Lekarski pregled

 

Lekarski pregled se obavlja u cilju vaše sigurnosti, a pod okriljem vlastite odgovornosti, pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da sa vama to uradimo kod našeg lekara sportske medicine kao i biohemijske analize krvi . Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguće kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje i trudnoću. U slučaju pojave bilo kojeg od faktora rizika jedini ispravan način je da se u dogovoru sa lekarom sastavi adekvatan trening program, a zatim krene sa vežabanjem uz stalni monitoring onih najugroženijih parametara i uz odobrenje vašeg ginekologa.

Lekarski pregled

 

Lekarski pregled se obavlja u cilju vaše sigurnosti, a pod okriljem vlastite odgovornosti, pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da sa vama to uradimo kod našeg lekara sportske medicine kao i biohemijske analize krvi . Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguće kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje i trudnoću. U slučaju pojave bilo kojeg od faktora rizika jedini ispravan način je da se u dogovoru sa lekarom sastavi adekvatan trening program, a zatim krene sa vežabanjem uz stalni monitoring onih najugroženijih parametara i uz odobrenje vašeg ginekologa.

Testiranja

Na rezultatima vašeg testiranja baziraće se planovi budućeg trenažnog procesa, odrediti trening prioriteti, formulisati trening principi, dinamika i frekvencija treninga, obim i intezitet treninga, način ishrane, prateća suplementacija i dr. Pitanja kao što su: Šta? Koliko? Zašto? Samo su neka od mnogih na koja treba da damo odgovor kroz bateriju izvedenih testova. Svi ovi testovi su u funkciji određivanja trenutnih fizičkih, fizioloških, metaboličkih, motoričkih, psiholoških i dr. parametara, bilo da su oni opšteg ili specifičnog karaktera.

Ciljevi

 

Jedan od važnih, ako i ne najvažnijih, momenata na relaciji klijent-trener. Obično u situaciji kada u samom startu ovi ciljevi nisu realno postavljeni uvek po pravilu bivaju predmet nesporazuma i sukoba. Iz ovog razloga važno je prethodno ih definisati u zajedničkom dogovoru vrlo jasno i u skladu sa vašim trenutnim fizičkim stanjem i obavestiti vas o svakom tromesečju trudnoće i načinima bezbednog vežbanja.

Ciljevi

 

Jedan od važnih, ako i ne najvažnijih, momenata na relaciji klijent-trener. Obično u situaciji kada u samom startu ovi ciljevi nisu realno postavljeni uvek po pravilu bivaju predmet nesporazuma i sukoba. Iz ovog razloga važno je prethodno ih definisati u zajedničkom dogovoru vrlo jasno i u skladu sa vašim trenutnim fizičkim stanjem i obavestiti vas o svakom tromesečju trudnoće i načinima bezbednog vežbanja.

Treneri

Marko Dimitrijević

M. Sc

Suzana Rajković

Personalni trener

Vladan Mrdović

Personalni trener

Ana Dimitrijević

Personalni trener

Saradnici

 

Sanja Mazić

Prof. dr

Miodrag Glišić

Ass. dr sci.med

Sead Malićević

Mr sc. dr med.

Mirjana Šumarac

Prof. dr

Jelena Vasilić

Dr

Darko Čejović

Fizioterapeut

Kontaktirajte nas!

3 + 11 =

Pozovite:

063/188-9-188

fitin.personalstudio@gmail.com