TRENING ZA TRUDNICE

DA U DRUGOM STANJU BUDETE U NAJBOLJEM IZDANJU

BITI U DOBROJ KONDICIJI JE JEDAN OD PREDUSLOVA ZA NEKOMPLIKOVANU TRUDNOĆU I LAKŠI POROĐAJ

Trudnica često dolaze u situaciju da dohvati, podigne i drži svoje dete po ceo dan, što bez adekvatne snage može da dovede do brojnih povreda, koje mogu da pogoršaju kvalitet njenog na čina života. Trening snage takođe može da pomogne prilikom perioda trudnoće, kao i prilikom samog procesa porođaja !!! Naš trening za trudnice pruža programe koji će doneti efektnije rezultate nego radeći treninge snage na tradicionalan način.

services-img

Konsultacije

Konsultacije su jedan od praktičnijih načina da dobijemo informacije o vama i to tako što ćete popuniti, posebno za tu priliku, napravljen upitnik i da na postavljena pitanja odgovorite maksimalno iskreno. Svi dati podaci su poverljivi i da isključivo mogu biti korišceni na relaciji trener–klijent-lekar.

services-img

Lekarski pregled

Lekarski pregled se obavlja u cilju vaše sigurnosti, a pod okriljem vlastite odgovornosti, pre bilo kog početka vežbanja neophodno je da sa vama to uradimo kod našeg lekara sportske medicine kao i biohemijske analize krvi . Ovaj pregled treba da utvrdi sve moguće kontraindikacije trenažnog postupka u odnosu na trenutno zdrastveno stanje i trudnoću. U slučaju pojave bilo kojeg od faktora rizika jedini ispravan način je da se u dogovoru sa lekarom sastavi adekvatan trening program, a zatim krene sa vežabanjem uz stalni monitoring onih najugroženijih parametara i uz odobrenje vašeg ginekologa.

services-img

Testiranja

Na rezultatima vašeg testiranja baziraće se planovi budućeg trenažnog procesa, odrediti trening prioriteti, formulisati trening principi, dinamika i frekvencija treninga, obim i intezitet treninga, način ishrane, prateća suplementacija i dr. Pitanja kao što su: Šta? Koliko? Zašto? Samo su neka od mnogih na koja treba da damo odgovor kroz bateriju izvedenih testova. Svi ovi testovi su u funkciji određivanja trenutnih fizičkih, fizioloških, metaboličkih, motoričkih, psiholoških i dr. parametara, bilo da su oni opšteg ili specifičnog karaktera.

Saznaj Više!

services-img

Ciljevi

Jedan od važnih, ako i ne najvažnijih, momenata na relaciji klijent-trener. Obično u situaciji kada u samom startu ovi ciljevi nisu realno postavljeni uvek po pravilu bivaju predmet nesporazuma i sukoba. Iz ovog razloga važno je prethodno ih definisati u zajedničkom dogovoru vrlo jasno i u skladu sa vašim trenutnim fizičkim stanjem i obavestiti vas o svakom tromesečju trudnoće i načinima bezbednog vežbanja.

Treneri

slider_img

Marko Dimitrijević

M. Sc
slider_img

Suzana Rajković

Personalni trener
slider_img

Ana Dimitrijević

Personalni trener

Saradnici

slider_img

Sanja Mazić

Prof. dr
slider_img

Miodrag Glišić

Ass. dr sci.med
slider_img

Sead Malićević

Mr sc. dr med.
slider_img

Mirjana Šumarac

Prof. dr
slider_img

Jelena Vasilić

Dr
slider_img

Darko Čejović

Fizioterapeut