Održan dvodnevni kurs

October 21, 2018 | |

U okviru kursa za Operativne fitnes trenere, a u organizaciji Saveza za rekreaciju i fitnes Vojvodine, u fitnes klubu Coloseum u Podgorici odrzan je dvodnevni kurs.

Marko Dimitrijevic je polaznicima kursa demonstrirao pravilne tehnike obrazaca pokreta kao i napredne tehnike u vežbama treninga snage.

Ovo je bila prilika da se svi upoznaju sa osnovnim smernicama u radu personalnog trenera i odnosa u radu sa klijentima.