DIJAGNOSTIČKA TESTIRANJA

personalni treninzi

Test ultrazvuk

personalni treninzi

Test pod optrećenjem EKG

personalni treninzi

Test ergospirometrije

personalni treninzi

Biohemijske analize krvi

personalni treninzi

Merenje debljine kožnih nabora

Sva testiranja se obavljaju na Katedri Medicine sporta
na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

 • Fizikalni pregled po sistemima
 • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
 • Elektrokardiografija (EKG)
 • Spirometrija
 • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu) i     hemijski pregled urina (izgled, boja, pH, specifična težina, proteini, glukoza)
 •  Ultrazvučni pregled srca
personalni-treninzi

Funkcionalna testiranja – kontrola utreniranosti

 • Određivanje aerobne radne sposobnosti  indirektnom metodom – Astrand test
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći “udah po udah”
 • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test
 • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata  u krvi
personalni-treninzi

Preventivno dijagnostika

 • utvrđivanje posturalnog statusa
 • vežbe za prevenciju i korekciju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i donjih ekstremiteta
 • prevencija, dijagnoza i tretman sportskih povreda i pretreniranosti
 • Sportsko usmeravanje dece – koji sport za koje dete

Individualno doziranje treninga u cilju poboljšanja sportskih rezultata, a na osnovu pregleda i funkcionalnog testiranja

personalni-treninzi

Psihodijagnostika i procena psihološke pripremljenosti

 • Profil ličnosti
 • Motivacija sportista
 • Kognitivne i intelektualne sposobnosti
 • Psihomotoričke reakcije
 • Psihodinamika sportskih timova – sociometrija
 • Procena sagorelosti sportista
 • Procena sportske takmičarske anksioznosti
 • Procena opšteg i sportskog samopoštovanja i samopouzdanja
 • Izveštaji i preporuke

Procena i evaluacija motoričkih sposobnosti

Kontrola treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta omogućava se perspektivnim i vrhunskim sportistima da kroz utvrđivanje nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških i psiholoških karakteristika kontrolišu stanje svoje pripremljenosti.

 • Opšta baterija terenskih testova
 • Procena gipkosti
 • Procena brzine
 • Procena agilnosti
 • Procena snage
 • Procena izdržljivosti
 • Procena jačine
 • Direktna procena snage
 • Indirektna procena snage
 • Specifična baterija testova sa testom izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu, rvanje, mma)
 • Specifična baterija testova bez testa izdržljivosti (fudbal, košarka, rukomet, odbojka, ragbi, tenis, karate, savate, kik boks, džiu džicu, rvanje, mma)
 • Pisanje grupnog izveštaja po ispitaniku, pisanje pojedinačnog izveštaja, kompletne preporuke za rad.
 • Testiranje na izokinetičkom dinamometru ( Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije)

Treneri

slider_img

Marko Dimitrijević

M. Sc
slider_img

Suzana Rajković

Personalni trener
slider_img

Ana Dimitrijević

Personalni trener

Saradnici

slider_img

Sanja Mazić

Prof. dr
slider_img

Miodrag Glišić

Ass. dr sci.med
slider_img

Sead Malićević

Mr sc. dr med.
slider_img

Mirjana Šumarac

Prof. dr
slider_img

Jelena Vasilić

Dr
slider_img

Darko Čejović

Fizioterapeut